COACHING

TWOJE KORZYŚCI Z SESJI COACHINGOWYCH:

–  konkretniejsze cele,

– optymalizacja działań,

– trafniejsze decyzje,

– pełniejsze korzystanie ze swoich naturalnych zdolności,

– zmiany w życiu, w obszarze zawodowym i osobistym,

– redukcja szkodliwych przekonań, hamujących rozwój,

– poprawa jakości życia i satysfakcja

CZAS TRWANIA SESJI 1h – 1,5h
200 zł

CO TO JEST COACHING ?

Coaching jest interaktywnym procesem, który pomaga pojedynczym osobom i/ lub organizacjom w przyspieszaniu tempa rozwoju, polepszeniu efektów działania i podniesieniu jakości funkcjonowania. Dokonuje się to w oparciu o relację wspierającą proces, o którym decyduje Klient. Coaching koncentruje się na obecnej sytuacji Klienta oraz na tym, co zamierza zrobić, aby osiągnąć pożądany cel.

  • coaching osobisty/ życiowy (personal/life coaching) – realizowany poza kontekstem organizacji, w sytuacji, kiedy prywatna osoba zgłasza się do coacha, ten rodzaj coachingu dotyczy tematyki takiej jak: realizacja wizji w swoim życiu, przygotowywanie planów, tworzenie i utrzymywanie związków (dla singli, par, rodzin), zdrowia i urody, kreatywności, wolności finansowej i organizacji, wychowywania dzieci, młodzieży, deficytów uwagi.

Tekst opracowany  na podstawie informacji z PIFS.