ESENCJE dra BACHA

Wynalazcą terapii kwiatowej był brytyjski lekarz (bakteriolog, patolog, homeopata) Edward Bach (1886-1936), który poświęcił większą część swojego życia, szukając naturalnego środka, zdolnego uzdrawiać przyczynę wszelkich dolegliwości – stan psychiczny pacjenta.

Podczas pobytu na wsi  w 1930 roku, Doktor Bach bardzo uwrażliwił się na przyrodę i energie świata roślin. Przed odkryciem każdego leku sam zazwyczaj odczuwał określony negatywny stanu umysłu. Towarzyszyły temu często fizyczne dolegliwości. W takim stanie przemierzał okoliczne pola i łąki, aż odnalazł odpowiednią roślinę leczniczą. Dzięki doskonałej intuicji wyczuwał jej duchowy potencjał, kładąc płatek kwiatu na dłoni lub na języku. Kiedy natrafiał na odpowiedni okaz, symptomy fizyczne i psychiczne ustępowały.

W ten właśnie sposób Doktor Bach odkrył i stworzył zestaw 38 esencji kwiatowych. Za wyjątkiem paru, wszystkie pochodziły z okolicznych terenów.

 

Terapie kwiatowe dr Bacha wykorzystywane są w celu wpływania na niekorzystne stany emocjonalne pacjentów. Poprzez podawanie esencji w formie energetycznej informacji, powoduje się to, że pacjenci powracają do równowagi emocjonalnej w delikatny, ale jakże trwały sposób.  Oczywiście stan wewnętrznej harmonii jest składową wielu czynników, tj. odżywiania, rodzaju myśli jakie wytwarzamy i wysyłamy do innych osób, towarzystwa, otoczenia, w jakim przebywamy, działań, jakie wykonujemy, itp.

Po przeprowadzeniu licznych obserwacji dr Bach zauważył, że wewnętrzne napięcie, spowodowane różnymi stanami psychicznymi (np. strachem, niepokojem, frustracją, zniecierpliwieniem, gniewem, rezygnacją, przygnębieniem, poczuciem winy, żalu, tęsknoty lub osamotnienia) objawiają się w ciele fizycznym jako określona dolegliwość (np. wrzód żołądka, bóle głowy, nadciśnienie, egzema, astma itp.). Dlatego też Bach traktował wszelkie negatywne stany psychiki jako przyczynę dysharmonii, a dolegliwość w ciele jako jej wynik. Usunięcie i stłumienie samych symptomów (np. poprzez podanie tabletki przeciwbólowej) nie jest wystarczające, gdyż należy przede wszystkim uzdrowić źródło choroby, które powstaje w umyśle.

 

Swój zestaw 38 esencji dr Bach podzielił na siedem grup w zależności od występujących u pacjenta stanów psychicznych:

strach, lęki

niepewność

brak zainteresowania otoczeniem

samotność

nadwrażliwość na wpływy zewnętrzne

przygnębienie, rozpacz i zwątpienie

nadopiekuńczość i nadmierna troskę o innych

Na czym polega terapia Doktora Bacha?

Po przeprowadzonym wywiadzie z klientem, dobieram odpowiedni zestaw esencji kwiatowych, zgodnie ze zdiagnozowanymi deficytami w sferze emocjonalnej, a co za tym idzie z zaburzonymi zrachowaniami w codziennym funkcjonowaniu.

Klient otrzymuje mieszankę w buteleczce z zakrapiaczem i instrukcję przyjmowania. W mieszance znajduje się maksymalnie 6 esencji. Buteleczka starcza na około miesięczną kurację.

Koszt mieszanki dobieranej indywidualnie – 50 zł